پس از اتمام و تکمیل فرم درخواست ایجاد وب نت ها، فایل مربوطه را به آدرس ایمیل office4.ariasun@gmail.com و یا از طریق تلگرام به شماره 09120751162 ارسال نمایند.